Brežice: 786.00 evrov za programe nevladnih organizacij

V dvorani Mladinskega centra Brežice je v sredo potekala tradicionalna javna predstavitev izbranih programov in nevladnih organizacij, ki jih bo sofinancirala občine Brežice. Projekti so bili izbrani na javnih razpisih, občina bo zanje prispevala 786.00 evrov. Izvajalo jih bo 153 nevladnih organizacij. Letos je občina na razpisu prejela kar 191 vlog, kar je za 36 več kot v letu 2022.

 

Brežiška občina je aktivna podpornica programov nevladnih organizacij. Kljub nenehnemu zniževanju proračunskih prihodkov občina višino razpoložljivih sredstev za sofinanciranje dela nevladnih organizacij še povečuje. Njihovo delo podpira tudi z zagotavljanjem kvalitetne infrastrukture in izboljševanjem ostalih pogojev.

Za področje zdravstvenega in socialnega varstva bo občina v letu 2023 namenila 43.500 evrov nepovratnih sredstev. Za programe športa, natančneje financiranje športnih društev ter najem javnih objektov namenja 568.458 evrov nepovratnih sredstev. Za delovanje turističnih društev pa je bilo dodeljenih 25.0000 evrov nepovratnih sredstev.

Za področje kulture so bili izvedeni trije javni razpisi, na podlagi katerih je bilo dodeljenih 129.500 evrov nepovratnih sredstev, in sicer 30.000 evrov za namen obnove in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, 75.000 evrov za ljubiteljsko kulturo oziroma za redne programe društev in 24.500 evrov za druge programe s področja kulture, kar predstavljajo sredstva za nakup ali obnovo opreme, inštrumentov, uniform, vizualnih projektov, zgoščenk in podobno.

Dodatno sta bili podpisani neposredni pogodbi, in sicer za področje kulture z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Brežice v vrednosti 44.640 evrov. V skupni višini 14.200 evrov pa je bila podpisana pogodba z Zvezo prijateljev mladine Krško, za letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok ter projektov Zeleni nahrbtnik, Evropa v šoli ter Otroški parlament.

A. M.