Brestanica: Stari vrtec so porušili in gradijo novega (foto)

Novi vrtec (Občina Krško)

V teh dneh so v Brestanici porušili več kot 40 let star vrtec pri OŠ Adama Bohoriča. V novem lesenem in energetsko učinkovitem vrtcu bo prostora za pet oddelkov ter dodatni rezervni, najmlajši pa se bodo v nov vrtec preselili v začetku prihodnjega leta.

Po podatkih krške občine nadomestna gradnja vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, vrednost po tekočih cenah znaša 1,95 milijona evrov. Občina Krško bo iz razpisa za sofinanciranje občinskih investicij lahko iz državnih sredstev črpala 888.500 evrov nepovratnih sredstev in 538.170 evrov povratnih sredstev. Hkrati se je prijavila tudi na javni poziv Eko sklada za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič energijske stavbe ter pridobila nekaj manj kot 417.000 evrov.

Dela so se začela v juniju, po načrtih naj bi se zaključila konec tega leta, najmlajši pa se bodo v novi vrtec lahko preselili v februarju naslednje leto. Trenutno vrtec domuje v prostorih osnovne šole, z novim šolskim letom pa bodo oddelki v prostorih šole in brestaniškega gasilskega doma.

N. N.