Bolniške v Posavju trajajo v povprečju 14,8 dni

Sevnica

Bolniške odsotnosti v Posavju trajajo v povprečju 14,8 dni, kar je blizu slovenskemu povprečju, ki je 14,4 dni. Najdaljše bolniške, skoraj 20 dni, beležijo na Koroškem, najkrajše pa na Gorenjskem, kjer so bolniške odsotnosti v povprečju dolge 12,6 dni, kažejo zadnji podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Dlje kot v Posavju bolniška odsotnost poleg na Koroškem traja še na Pomurskem, Zasavju, Savinjski regiji in Jugozahodni Sloveniji. Enako kot v Posavju v povprečju bolniška odsotnost traja v Podravju. Manj časa kot v Posavju povprečna bolniška odsotnost traja v petih regijah. Posavje se torej glede na preostale regije nahaja v povprečju.

Bolniška odsotnost je prikazana s povprečnim številom koledarskih dni nezmožnosti za delo na delovno aktivnega prebivalca. Upoštevani so dnevi, ki jih osebni zdravniki vpišejo na potrdilo o zdravniško opravičeni odsotnosti z dela. Vključeni so dnevi bolniške odsotnosti zaradi bolezni, poškodb, nege otrok in drugega.

Na NIJZ sicer ugotavljajo, da poleg objektivnih bolezenskih težav na individualno odločitev za bolniško odsotnost vpliva zapleten preplet dejavnikov, kot so razmere na delovnem mestu, družinske in osebne okoliščine, obseg pravic v sistemu socialnega zavarovanja in tudi razmere na trgu delovne sile.

Izpostavljajo tudi, da lahko izrazito starejša starostna struktura delovno aktivnih prebivalcev in težki delovni pogoji v določenih gospodarskih dejavnostih prispevajo k večji bolniški odsotnosti neodvisno od dejavnikov lokalnega okolja.

M. R.