Bo ustavno sodišče prepovedalo delovanje SD in Levice?

Vodstvo SD se je pred časom poklonilo visokemu predstavniku nekdanjega komunističnega režima Edvardu Kardelju.

Vili Kovačič in Luka Perš sta na podlagi nedavne odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v primeru iz Romunije na ustavno sodišče vložila pobudo za ugotovitev protiustavnosti delovanja političnih strank Levica in SD.

 

Ker bodo parlamentarne volitve čez štiri mesece, je po mnenju Kovačiča in Perša nujno, da za ohranitev demokracije in miru v Sloveniji ustavno sodišče o pobudi odloči najpozneje v enem mesecu. Prepričana sta, da se bodo le tako v primeru ugoditve pobudi, tudi na levi sredini, pa tudi širše, razvile demokratične stranke.

Pobudnika se pri tem sklicujeta na nedavno odločitev ESČP, v kateri je s tem, ko ni dopustilo pritožbe Komunistične partije Romunije na zavrnitev njene registracije, odločilo, da imajo države pravico preprečiti oziroma zavrniti registracijo strank, ki se ne distancirajo od nekdanjih komunističnih strank oziroma temeljijo na vrednotah komunizma.

Neobstoj strank, ki se identificirajo s komunizmom, namreč na sodišču razumejo kot nujen za demokratično družbo. Gre za odločitev, ki govori o odnosu do strank, ki črpajo iz vrednot komunizma in bi lahko imela posledice za celotno Vzhodno Evropo.

Po doktrini, ki jo je zavzelo ESČP, bi lahko Slovenija po mnenju Kovačiča in Perša prepovedala stranke, ki gojijo vrednote nekdanjega nedemokratičnega komunističnega sistema. SD namreč velja za pravno naslednico nekdanje Komunistične partije Slovenije, Levica pa za stranko, ki se tesno povezuje z vrednotami komunizma, v svetu prepoznanimi kot nedemokratičnimi in nasilnimi.

M. P.