Bistrica ob Sotli: Zgraditi nameravajo novo telovadnico s plezalno steno

Bistrica ob Sotli (vir: kraji.eu)

V Bistrici ob Sotli želijo do leta 2022 zgraditi novo telovadnico z eno od najvišjih plezalnih sten v Sloveniji. Projekt je trenutno v fazi priprave idejnih rešitev, vrednost naložbe je ocenjena na okoli 5 milijonov evrov.

Bistriški župan Franjo Debelak pričakuje, da bodo za to pridobili državna in evropska nepovratna sredstva. Nova telovadnica bo energetsko varčen objekt. Namenjena bo šolarjem in športnim društvom, pomembna bo tudi za razvoj športnega turizma. Telovadnico bodo predvidoma gradili po fazah, postopoma.

Zdajšnji športni prostori pri osnovni šoli so namreč premajhni. Ker ne sledijo niti potrebam sodobnega časa, župan meni, da je zdajšnjo telovadnico najbolje porušiti in zgraditi novo.

V novi telovadnici je predvidena tudi plezalna stena, za to so se odločili, ker je plezanje tako na Kozjanskem kot v Sloveniji vse bolj priljubljeno.

V tem mandatu imajo v načrtu še izgradnjo novega vrtca.

M. P.