Bistrica ob Sotli: Občina bo sofinancirala nakup malih komunalnih čistilnih naprav

Občina Bistrica ob Sotli je objavila razpis, po katerem bo sofinancirala nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte. Po zakonodaji morajo namreč lastniki greznic na območjih, kjer ni zgrajena javna kanalizacija, do 31. decembra 2021 oziroma ob prvi rekonstrukciji objekta vgradili malo komunalno čistilno napravo.

 

Upravičenci do sofinanciranja po razpisu so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini. V primeru, da načrtujete skupno malo čistilno napravo za več stanovanjskih objektov, mora biti vlagatelj tisti, na katerem zemljišču bo zgrajena čistilna naprava.

Vlogo lahko vložijo vsi, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče na naslovu, kjer bo izvedena naložba. Vgradnjo mora izvesti gospodarska družba ali samostojni podjetnik, registriran za to dejavnost – v primeru, da vgradnjo izvede lastnik objekta sam, mora imeti podpisano pogodbo o nadzoru. Pogoj je tudi, da ima stanovanjski objekt, zgrajen po letu 1967, veljavno gradbeno dovoljenje, stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967 pa mora imeti uporabno dovoljenje.

Občina bo po razpisu sofinancirala polovico upravičenih stroškov oziroma največ 250 evrov na osebo. V primeru, da je v objektu stalno prijavljena samo ena oseba, sofinancira do največ 500 evrov. Skupno ima sicer občinav ta namen predvidenih 10.000 evrov.

Vlogo je treba oddati do 15. novembra 2019.

M. P.