Bistrica ob Sotli: Izbirali bodo med dvema županskima kandidatoma

Bistrica ob Sotli (vir: kraji.eu)

V Občini Bistrica ob Sotli bodo volivci in volivke na volitvah, ki bodo naslednjo nedeljo, 18. novembra, izbirali med 55-letnim Franjem Debelakom, ki kandidira s podpisi volivcev, in 38-letno Petro Misja Zorko, ki je kandidaturo prav tako vložila s podpisi volivcev.

Petra Misja Zorko

Petra Misja Zorko napoveduje, da si bo prizadevala, da bo Bistrica ob Sotli postala mladim prijazna občina, večjo skrb za starejše in za učinkovitejšo občinsko upravo. Slednja mora biti po njenem prepričanju bolj proaktivna, samoiniciativna in bolj usposobljena za pripravo projektov ter črpanje nepovratnih sredstev. V programu ima bolj učinkovito upravljanje z občinskim premoženjem, spodbujanje gospodarstva in načrtovanje prostorskega razvoja. Prizadevala si bo za boljše črpanje evropskih sredstev ter za dobro premišljene in načrtovane investicije v korist občanov. Napoveduje tudi boljše sodelovanje s sosednjimi občinami in usmerjeno vlaganje v kmetijstvo in gospodarstvo, pri čemer obljublja več posluha za lokalne male podjetnike, kmetovalce, gostinske in turistične ponudnike.

Po poklicu je univerzitetna diplomirana etnologinja in  kulturna atropologinja. Od leta 2012 je zaposlena na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer deluje na področju upravljanja s sredstvi evropske kohezijske politike.

Franjo Debelak

Franjo Debelak je župan že dva mandata, za novo kandidaturo se je odločil potem, ko je občina dobila sodni spor z ministrstvom za gospodarski razvoj (slednje je zahtevalo vračilo evropskih sredstev za obnove cest Svetega Križa) pravi, da se je občina Bistrica ob Sotli v zadnjih letih, od kar jo vodi, spreminjala in šla naprej. Tudi za v prihodnje ima, kot pravi, v načrtu velike projekte, med njimi na področju vodooskrbe, še naprej se namerava zavzemati za obnovo cest, obnovo starih domačij, vlaganja v izobraževanje, kmetijstvo in turizem. Predvsem si želi, da bi se demografska slika občine izboljšala, za kar namerava nameniti različne finančne spodbude.

Kandidati za občinski svet
Za mesta v občinskem svetu Občine Bistrica ob Sotli je bilo vloženih pet list kandidatov za občinske svetnike, od tega tri strankarske in dve s podporo volivcev.

Vložili so jih Franjo Debelak in skupina volivcev, Petra Misja Zorko in skupina volivcev, SDS, NSi in SLS. Za vstop v občinski svet se skupno poteguje 20 kandidatov.

Na listi SDS kandidirajo Jure Lepušina, Bojana Uršič in Marko Stadler. Na listi NSi kandidirajo Primož Mošet, Jožef Vračun in Romanca Hictaler. Na listi SLS pa Janez Drašler, Dušan Geršak in Špela Drašler. Na Listi Franja Debelaka kandidirajo Urša Plesnik, Breda Kovačič, Ambrož Zorenč, Natalija Valenčak, Matic Moškon, Dušan Berkovič in Andrej Knezić. Na Listi Petre Misja Zorko kandidirajo: Sara Stadler, Manuel Šterlek, Metoda Rainer in Simona Rogina. 

M. P.