Bistrica ob Sotli: Ali bo morala vračati evropska sredstva?

Foto: spletna stran bistricaobsotli.si

Zgodba iz Bistrice ob Sotli se je začela odvijati že leta 2013. Takrat je občina za projekt obnove cest Svetega Križa pridobila evropska sredstva. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je kasneje pri projektu ugotovila številne nepravilnosti.

Občina po njihovih ugotovitvah ni zadostila že prvemu pogoju razpisa oziroma poziva glede vrednosti projekta. Vrednost projekta bi morala znašati  najmanj 600.000 evrov, v Bistrici ob Sotli pa so ceste obnovili za dobrih 350.000 evrov.

Ugotovljeno naj bi bilo tudi, da so obnovili 5,4 kilometrov ceste manj, kot je bilo navedeno v projektu. Ravno tako občini očitajo, da ni bilo ustrezne dokumentacije in da so bila v nadzoru potrjena in plačana dela, ki sploh niso bila opravljena.

Zadeva je prišla celjsko okrožno sodišče

Preteklo leto se je na celjskem okrožnem odvijal prvi narok v pravdnem postopku države proti občini Bistrica ob Sotli za vračilo evropskih sredstev pri izgradnji ceste. Državna pravobranilka in predstavnica ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) očitajo občini, da je projekt izvedla površno in v nasprotju z razpisanimi pogoji. Zaradi tega naj bi zahtevali 350 tisoč evrov vračila. Župan Franjo Debelak pa je vztrajal pri tem, da občina ni naredila nič narobe in da je njihova edina napaka, da so pri projektu zapravili premalo denarja.

Pretekli teden se je odvil zadnji narok

Po poročanju spletnega medija je tehtnico v korist občine prevesilo mnenje sodnega izvedenca, ki je potrdil vse navedbe občine. Sodnica pa ni ugodila zahtevi državne pravobranilke o ponovnem zaslišanju nekaterih prič in izvedenca. Končna sodna odločitev pa se pričakuje v roku enega meseca. Župan Franjo Debelak je pozitivno naravnan in upa na hitro rešitev nastale situacije.

Seveda vprašanje, kako se bo sodnica odločila ostaja odprto do naslednjega meseca.

N. N.