Aprila redni remont v NEK

Foto: Spletna stran GEN energija

Krška Gen energija, je lani ustvarila več kot dve milijardi evrov prometa in 28 milijonov evrov čistega dobička. Matična družba je ob približno 160 milijonih evrov prometa ustvarila približno 18 milijonov evrov čistega dobička.

V skupini Gen so lani izvedli več naložb

Skupina je izvedla vrsto velikih naložb v skupni vrednosti 80 milijonov evrov. Septembra so zagnali novozgrajeno hidroelektrarno (HE) Brežice ter v centru vodenja skupine Gen prevzeli daljinsko upravljanje HE Krško. V TEB zdaj končujejo naložbo v novi plinski blok. Decembra lani so izvedli njegovo prvo sinhronizacijo z elektroenergetskim omrežjem, po tehničnem pregledu, predvidoma februarja, bodo začeli poskusno obratovanje. V Neku so izvedli gradbeno in tehnološko zahtevne prilagoditve zaradi dolvodne HE Brežice in nadaljevali z varnostno nadgradnjo.

Skupna proizvodnja elektrarn v skupini je bila lani za približno dva odstotka nižja od načrtovane. Kljub temu pa so uspeli obvladovati tveganja in so s prihodki in z dobičkom presegli načrte.

Načrti za prihodnje

Med načrti za prihodnje je, da skupino Gen in družbo Hidroelektrarne na spodnji Savi po gradnji HE Brežice čaka še gradnja zadnje HE v spodnjesavski verigi, HE Mokrice.

Zanjo načrtujejo čimprejšnjo pridobitev vseh soglasij in dovoljenj, izvedbo potrebnih razpisov in drugih pripravljalnih dejavnosti. Kmalu pričakujejo okoljevarstveno soglasje, objavili so razpis za projektiranje in dodatne geološke raziskave. Pripravljajo tudi naložbeni program.

Aprila načrtujejo redni remont Neka z vrsto varnostnih nadgradenj, med drugimi izgradnjo pomožne komandne sobe, posodobitev sistema za tesnjenje turbine in zamenjavo vzbujevalnika glavnega električnega generatorja.

Konec leta pričakujejo odločitev o gradnji morebitnega drugega novega plinskega bloka TEB, pri čemer bodo odločitev narekovali tržni pogoji .

V Gen energiji opozarjajo tudi na vse bolj potrebno gradnjo drugega bloka Nek.

O GEN energiji

Gen energija, krovna družba skupine Gen, je v celoti v državni lasti. Ob matični skupino sestavlja še pet neposredno povezanih družb – Nek, Savske elektrarne Ljubljana, Hidroelektrarne na spodnji Savi, TEB ter Gen-I – in 22 posredno povezanih družb.

Skupina je s svojimi proizvodnimi podjetji prisotna v vsem slovenskem prostoru, s podjetji za trženje in prodajo električne energije pa v 22 državah srednje in vzhodne Evrope.

V matični družbi je zaposlenih 58 in v vsej skupini skupaj 1300 ljudi. V skupini letos načrtujejo do 50 novih zaposlitev in pomlajevanje kadra.

M. B.