Anketa: Večina zadovoljna z delom krške občinske uprave

Krško

Občina Krško je tudi konec lanskega leta, kot vsako leto, naročila raziskavo zadovoljstva z delom občinske uprave med občani, ki jo je izvedlo podjetje Episcenter. Zadovoljstvo z delom župana je letos izrazilo 83 odstotkov anketirancev, od tega jih je 43 odstotkov zelo zadovoljnih. Nekoliko bolj kot z delom občinskega sveta so anketiranci zadovoljni z delom občinske uprave, in sicer je zadovoljstvo z njenim delom izrazilo 74 odstotkov anketirancev.

Zadovoljstvo z delom občinskega sveta pa je izrazilo 60 odstotkov vprašanih.

Večina vprašanih, 87 odstotkov, se strinja, da so zaposleni prijazni pri delu s strankami. Na področju izvajanja gospodarskih javnih služb so bili anketiranci v največji meri zadovoljni z vodno oskrbo (87 odstotkov), z odvozom odpadkov je zadovoljnih 83 odstotkov vprašanih, 68 odstotkov jih je zadovoljnih z zimskim vzdrževanjem cest.

Za izboljšave na področju odvoza smeti se je zavzelo 37 odstotkov vprašanih, za izboljšave na področju javne razsvetljave 20 odstotkov, skoraj petina (19 odstotkov) pa si želi izboljšave pri zimski službi.

Glede ostalih pristojnosti občinske uprave jih je največ zadovoljnih z organizacijo prevoza otrok v šolo, prehrano v vrtcih in šolah ter z distribucijo vode. Manj pa z gradnjo in vzdrževanjem cest ter z možnostjo gradnje objektov. Med predlogi se jih je največ nanašalo na področje urejanja cest (48 odstotkov), sodelovanje in obveščanje (16 odstotkov) ter na področjih šolstva in predšolske vzgoje.

Med aktualnimi vsebinami, kot sta epidemija in skrb za starejše, so se anketiranci v večini (77 odstotkov) strinjali, da so zaposleni v času epidemije vedno pripravljeni pomagati z nasveti, 78 odstotkov jih je potrdilo, da so na občinski upravi dobili vse potrebne informacije o ukrepih, ki so jih potrebovali. Dve tretjini anketirancev (67 odstotkov) menita, da je za starejšo populacijo v Krškem dobro oz. zelo dobro poskrbljeno.

M. P.