Krško: Turisti bodo plačevali več

Krško (foto: www.visitkrsko.com)

Občinski svet Občine Krško je na zadnji seji povišal turistično takso. Ta bo namesto zdajšnjih 1,15 evra na dan, po novem znašala 1,5 evra. Spremembe bodo začele veljati 1. januarja prihodnje leto. Sprejeta je bila tudi strategija razvoja turizma v občini.

Marca je bil namreč sprejet novi Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki lokalnim skupnostim nalaga, da svoje odloke o turističnih taksah uskladijo z novim zakonom. Pri tem je zakon določil nove vrednosti turistične takse in določil, da lahko občine višino takse določijo do višine 2,5 evra na dan. Hkrati zakon določa obvezno plačevanje promocijske takse v višini 25 odstotkov zneska turistične takse. Slednja mora biti nakazana v državni proračun in je namenjena sistemskemu financiranju Slovenske turistične organizacije.

Glede na nov odlok do konca leta turistična taksa v občini Krško ostaja v višini 1,15 evra, s 1. januarjem prihodnje leto pa bo znašala 1,2 evra. Temu je treba dodati še 25 odstotkov promocijske takse, kar pomeni, da bo turistična taksa v občini Krško po novem znašala 1,5 evra.

Strategija razvoja turizma v občini

Občinski svet je na zadnji seji sicer sprejel tudi strategije razvoja turizma v občini Krško 2018–2022, ki je po navedbah občine nastala v sodelovanju z vsemi deležniki na področju razvoja turizma v občini Krško in predstavlja dokument, ki je strateška podlaga za razvoj turizma v prihodnjem petletnem obdobju.

Strategija kot največje potenciale za turizem v Krškem vidi v njegovi kulturni, zgodovinski in naravni dediščini. Pri tem strategija daje poudarek na razvijanju avtentičnih turističnih doživetij. Občina Krško želi v novem strateškem obdobju narediti razvojni preboj na področju turizma z razvojem. “Cilj je, da se vsaj z enim turističnim proizvodom uvrsti med TOP petzvezdična doživetja Slovenije, ki se bodo tržila na globalnem turističnem trgu pod znamko ‘Recommended by STO’. Za doseganje tega ambicioznega cilja naj bi občina izkoristila njeno prvovrstno razlikovalno prednost, in sicer s ključno besedo ENERGIJA. Ta naj bi postala temeljni element komuniciranja turistične ponudbe občine,” je zapisano.

V skladu z akcijskim načrtom osnutek strategije določa tudi pet prioritetnih ukrepov, ki so:

  • organiziranost turizma in upravljanje turistične destinacije Krško;
  • oblikovanje kakovostnih in inovativnih turističnih proizvodov;
  • nadgradnjo modela promocije, trženja in prodaje turističnih proizvodov;
  • izgradnjo močne blagovne znamke za povečanje prepoznavnosti turistične destinacije ter
  • usposabljanje in razvoj kadrov.

M. R.