Vlada predlaga državnemu zboru, da predčasno razpustitev Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki ustavi

Foto: Uredništvo

Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji sprejela mnenje o odpravi nezakonitega ravnanja v Občini Kostanjevica na Krki. Ugotovljeno je bilo, da je kostanjeviški občinski svet pravočasno sprejel proračun za leti 2017 in 2018. Državnemu zboru je vlada predlagala, naj zaustavi postopek predčasne razpustitve občinskega sveta.

Kot je razvidno iz sporočila za javnost, vlada ugotavlja, da je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki v roku, ki ga je določil državni zbor v sklepu o odpravi nezakonitega ravnanja v Občini Kostanjevica na Krki, nezakonitosti odpravil tako, da je v 30 dneh od prejema sklepa sprejel proračuna za leti 2017 in 2018. Vlada tako predlaga državnemu zboru, da predčasno razpustitev Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki ustavi.

Vlada je na redni seji v juniju sprejela sklep, da se je seznanila z nezakonitim stanjem v Občini Kostanjevica na Krki in ugotovila, da so na podlagi Zakona o lokalni samoupravi nastopili razlogi za predčasno razpustitev Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki. Tako je vlada predlagala državnemu zboru, da začne s postopkom za predčasno razpustitev občinskega sveta in da sprejme sklep o odpravi nezakonitega ravnanja v občini. Prav tako je vlada državnemu zboru predlagala, da občinski svet predčasno razpusti in razpiše predčasne volitve v občinski svet, če ta poziva za odpravo nezakonitosti v postavljenem roku ne bo upošteval.

Državni zbor je na septembrski seji obravnaval predlog vlade in sprejel sklep o odpravi nezakonitega ravnanja v Občini Kostanjevica na Krki, s katerim je ugotovil, da tamkajšnji občinski svet v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje leto ni sprejel v skladu z  zakonom predloženega in pripravljenega proračuna, ki bi lahko začel veljati ob začetku leta.

Državni zbor je občinski svet opozoril na njegovo nezakonito ravnanje ter ga pozval, da nezakonitost odpravi tako, da v 30 dneh od prejema sklepa sprejme proračuna za leti 2017 in 2018. Hkrati je državni zbor seznanil občinski svet, da bo postopek o predčasni razpustitvi s sklepom ustavil, če bo občinski svet ravnal v skladu s pozivom.

Rok za določitev realizacije sklepa državnega zbora se je iztekel 28. 10. 2017. Ministrstvo za javno upravo je, 30. oktobra 2017, prejelo uradno obvestilo Občine Kostanjevica na Krki, iz katerega je ugotovilo, da je Občinski svet Občine Kostanjevica nezakonitosti odpravil v roku, kot ga je določil državni zbor, to je do 28. 10. 2017, in sprejel proračuna za leti 2017 in 2018. S tem je bila nezakonitost v občini odpravljena na način, kot je to določil državni zbor. Zato Vlada predlaga državnemu zboru, da predčasno razpustitev Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki ustavi.

Iz kostanjeviške občisnke seje:

  • Svetniki so sprejeli predloga občinskih proračunov in s tem na zadnji dan določenega roka izpolnili pogoj, ki jim ga je zaradi nepravočasnega sprejetja omenjenih dokumentov postavil državni zbor.
  • Izredne seje se je udeležilo šest od devetih svetnikov, ki so približno trimilijonska proračunska predloga sprejeli brez razprave in enoglasno. Trije svetniki iz svetniške večine, ki je pred tem kljubovala županu in z nesklepčnostjo blokirala delo občine, pa se seje niso udeležili in se za odsotnost tudi niso opravičili.

K. J.