14 Romov ima prebivališče prijavljeno kar na sedežu krške občine

Občina Krško.

Na Cesti krških žrtev 14, kjer ima sedež Občina Krško, ima stalno ali začasno prebivališče prijavljenih 14 Romov izhaja iz gradiva za sejo občinskega sveta.

Na občini pravijo, da je to v skladu z zakonodajo, saj mora občina osebam, ki bivajo v občini, a ne morejo prijaviti stalnega prebivališča, po zakonu prebivališče (t. i. zakonsko prebivališče) prijaviti na samem sedežu občine.

Še nedolgo tega je veljalo, da je imela oseba, ki ni mogla prijaviti osebnega prebivališča, slednjega prijavljenega na sedežu območnega centra za socialno delo, po spremembah zakonodaje pa se takšni osebi prebivališče prijavi na občini.

Kot pravijo na Občini Krško, občina pri tem nima nobenih obveznosti, tudi pošte, ki prispe na posameznike, ki imajo tam prijavljeno prebivališče pri njih, ni dolžna prevzemati. Zakon namreč določa, “da naslov za vročanje ne more biti na naslovu zakonskega prebivališča, določenega skladno z zakonom o prijavi prebivališča”.

“Zakonsko prebivališče je torej le fiktivni naslov in ne predstavlja naslova za vročanje. S poštno pošiljko, ki je naslovljena na posameznika, ki ima na naslovu občine prijavljeno zakonsko prebivališče, je potrebno postopati po določbah, predpisanih za vročanje z javnim naznanilom oziroma po ostalih določbah, ki urejajo tovrstne situacije,” še pravijo.

Svetniško vprašanje o tem je na zadnji seji krškega občinskega sveta postavil občinski svetnik in poslanec SNS Dušan Šiško.

M. P.