Zeleno Posavje – Projekt za Posavje z manj odpadki

pixabay

Komunala Brežice se je kot vodilni partner v okoljevarstvenem projektu Zeleno Posavje – za naravo in zdravje povezala s komunalnimi podjetji Kostak, Javno podjetje Komunala Sevnica, Javno podjetje Komunala Radeče in OKP Rogaška Slatina. Namen projekta je spodbuditi vnovično uporabo predmetov in oklestiti količino odloženih kosovnih odpadkov.

Z omenjenim projektom se na Komunali Brežice prijavili na javni poziv za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Posavje. O tem smo že poročali tukaj.

Vrednost projekta se ocenjuje na 135.518,71 € in bo sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Predvideni znesek sofinanciranja je 88.864,77 €. Zaključek projekta je predviden do 31. 10. 2018.

Omenjeni projekt naj bi po planih dosegel približno 30.000 prebivalcev širšega Posavja, kamor prištevajo tudi občini Radeče in Bistrica ob Sotli. Z zaposlitvijo koordinatorja dejavnosti, katerega poglavitna naloga bo tudi širitev in nadgradnja, pa bodo prišli do dodatnega delovnega mesta.

Med projektnimi cilji so navedli še krepitev pogojev za rast malih ponudnikov tovrstne dejavnosti, izboljšanje in varovanje okolja, trajnostni razvoj, vključevanje ranljivih družbenih skupin ter krepitev zdravega življenjskega sloga

Projekt Zeleno Posavje – za naravo in zdravje

S projektom Zeleno Posavje – za naravo in zdravje, bi želeli spodbuditi vnovično uporabo predmetov in zmanjšali količino odloženih kosovnih odpadkov. To nameravajo doseči predvsem z akcijo prinesi-odnesi, ki je v brežiški občini že naletela na dober odziv, projektno pa se bodo usmerili predvsem k ukrepom za zmanjšanje količin odpadne hrane, spodbujanje ločevanja odpadkov ter krepitev zavedanja o koristi pitja vode iz pipe. O slednjem ukrepu smo že pisali v prispevku Projekt zdravo-bolj zdravo-voda iz pipe.

Nekaj, kar ne potrebujemo več ali je poškodovano, je lahko odpadek, lahko pa priložnost. Stvar naše domišljije in potrebe. Recikliramo lahko tudi na način, da damo predmetu drugačno vlogo. Pomislimo na vse možnosti, kjer lahko oddamo tisto, česar ne potrebujemo več. Na drugi strani so vedno tisti, ki to nujno potrebujejo ali spoštujejo vnovično uporabo že rabljenih izdelkov

Akcija »Prinesi odnesi«

S projektom je brežiška komunala začela junija 2015. Do konca preteklega leta so v ponvno uporabo predali že več kot 34.000 uporabnih predmetov in s tem odložili za približno 11,5 ton manj kosovnega odpada. Akcija poteka vsako soboto med 8. in 12. uro na tržnici Brežice. »Akcija brezplačne menjave uporabnih stvari se je med občani izredno »prijela«, saj občani prinesejo na soboto tudi do 800 in odnesejo čez 500 uporabnih stvari, med drugim oblačila, obutev, igrače, otroško opremo, gospodinjske aparate in drugo« so poročali iz Komunale Brežice.

K. J.