Sevnica: Objavljeni razpisi za področja kulture, mladine ter zdravstva in sociale

pixabay

V Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Sevnica so s petkom objavljeni javni razpisi za sofinanciranje programov na področjih kulture, mladinskih dejavnosti ter zdravstvenega varstva in sociale.

Javni razpis kultura 2018

Predmet javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v leti 2018 sofinancirala Občina Sevnica, so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene (vokalne in instrumentalne), plesne, gledališke in lutkovne, folklorne, literarne, likovne, fotografske, video in filmske dejavnosti. Okvirna vrednost razpisa je 48.000 evrov.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvajanju programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, so v skladu s predmetom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna. Sofinancirane bodo naslednje vsebine:

 • redno sistematično delovanje (vaje, režiser – avtorske pogodbe),
 • organizacijo in izvedbo kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja prijavitelj na nepridobiten način in je v interesu širše družbene skupnosti (najem dvorane, ozvočenje);
 • udeležbo na tekmovanju,
 • vzdrževanje opreme,
 • založništvo (izdajanje knjig, literarnih revij, almanahov zgoščenk…, ki se nanašajo na zgodovinsko in kulturno dediščino društva, kraja ali občine),
 • izobraževanje in strokovno usposabljanje.

Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica oziroma osebno na Občini Sevnica (Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica). Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 19. februarja 2018 na naslov Občine Sevnica.

Javni razpis programi socialnega in zdravstvenega varstva

Objavljen bo tudi javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sevnica v letu 2018, predmet katerega je sofinanciranje programov in/ali projektov s področja socialnega varstva in zdravstvenega varstva. Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 25.000 evrov.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvajanju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, so v skladu s predmetom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna.

Upravičeni stroški prijavljenega programa so:

 • stroški dela za izvedbo programa: stroški nadomestil za delo (npr. podjemna pogodba, študentsko delo) in stroški nadomestil v zvezi z delom  (npr. potni stroški),
 • materialni stroški izvajanja programa (stroški oglaševanja, vabil, plakatov,  stroški najema prostora in opreme za izvedbo programa)
 • pogostitve (20% od odobrenih upravičenih stroškov).

Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica oziroma osebno na Občini Sevnica. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 19. februarja 2018 na naslov Občine Sevnica.

Javni razpis mladinski programi in projekti 2018

Javni razpis s področja mladinskih dejavnosti z okvirno vrednostjo 15.000 evrov zajema možnosti sofinanciranja mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvajanju mladinskih programov in projektov ter programov za mlade, so v skladu s predmetom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna. Sofinancirali bodo naslednje vsebine:

 • neformalno izobraževanja in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
 • prostovoljno mladinsko delo,
 • informiranje in svetovanje za mlade,
 • participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice,
 • mednarodno mladinsko delo, mobilnost mladih,
 • raziskovalno delo mladih,
 • aktivnosti, ki vzpodbujajo k strpnosti, nenasilju,
 • aktivnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
 • aktivnosti, ki vzpodbujajo kulturno izražanje in kreativnost mladih,
 • preventivni programi na različnih vsebinskih področjih,
 • aktivnosti, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih ter
 • pogostitve (20% od odobrenih upravičenih sredstev).

Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletnih straneh Občine Sevnica in KŠTM oziroma osebno na Občini Sevnica. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 19. februarja 2018.

Prihajajoči razpisi

Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2018 bo objavljen po končnem sprejetju letnega programa športa in odloka o postopku in merilih za sofinanciranje s strani občinskega sveta Občine Sevnica. Javna razpisa za področja gospodarstva in turizma pa bosta objavljena po dopolnitvi pravilnikov s predmetnih področij, prav tako s strani občinskega sveta, so objavili na spletni strani Občine Sevnica.

Javni razpis s področja kmetijstva je v teku do 12. februarja.

N. N.