Brežice: Zaključena 2. faza gradnje pločnika Velika Dolina

Velika Dolina – Občina Brežice prednostno gradi pločnike na tistih odsekih cest po krajevnih skupnostih, kjer je to najbolj upravičeno in potrebno zaradi zagotavljanja prometne varnosti, še posebej ob t.i. šolskih poteh, po katerih v šolo prihajajo otroci. Tako je Občina Brežice v maju zaključila z izgradnjo 2. faze pločnika v naselju Velika Dolina, ki poteka od priključka k šoli do avtobusnega postajališča pri osnovni šoli v smeri centra.

Dolžina odseka na novo zgrajenega pločnika  je 220 m. Dela so se izvajala od oktobra 2016 do maja 2017, za izvedbo investicije je občina namenila 110.000 evrov lastnih sredstev.

Izgradnja pločnika je načrtovana v treh zaključenih fazah, ki skupaj tvorijo zaključeno celoto.

V nadaljevanju sta predvideni še 1. in 3. faza izgradnja pločnika.

  • Tretja faza je načrtovana v letu 2018 in zajema gradnjo pločnika proti trgu Velike Doline do cerkve v dolžini 280 m ob levi strani vozišča. Predvidena vrednost te faze znaša 200.000 evrov.
  • Sledila bo še prva faza Izgradnje pločnika ob LC 024192, Velika Dolina-Brezje-Ponikve od Osnovne šole Velika Dolina do križišča z javno potjo JP 529251 ob desni strani vozišča z oceno stroškov v višini 120.000 evrov.

Občina Brežice

N. N.