HE Brežice bodo uradno odprli v sredo

Foto: spletna stran HE Brežice

V HE Brežice so zadnje dni opravljali tehnični prevzem, v ponedeljek pa so prejeli odločbo o uspešno opravljenem postopku in tem se je začelo enoletno poskusno obratovanje.

HE Brežice bo v slovenski elektroenergetski sistem prispevala približno en odstotek trenutne letne proizvodnje električne energije v Sloveniji, proizvajala pa bo tudi vršno energijo ter nudila možnosti za prodajo sistemskih storitev. Predvidena je polna avtomatizacija elektrarne in obratovanje brez posadke ter daljinsko vodenje iz centra vodenja. (HE Brežice)

Brežiško akumulacijsko jezero so avgusta napolnili do delovne gladine in opravili še zadnje preizkuse agregatov ter druge vgrajene opreme. Jezero se raztezalo od elektrarne v smeri proti Krškem. Vsebovalo naj bi približno 20 milijonov kubičnih metrov vode, kar je primerljivo s količino vode v Blejskem jezeru, njegova površina pa naj bi obsegala 300 hektarjev. V prihodnosti je v planu urediti Vodni park. O tem smo že pisali v članku Brežiško jezero.

V planu za konec tega leta, mogoče tudi v začetku naslednjega so dela poglabljanja savske struge nižje od HE Brežice. Dela pa se bodo prepletala z gradnjo zadnje HE v spodnjesavski verigi – HE Mokrice. HE Mokrice naj bi začeli graditi prihodnje leto ali najpozneje leta 2019, njena naložba pa naj bi brez davka stala približno 150 milijonov evrov, približno polovica naj bi šla za njen energetski in preostanek za infrastrukturni del. Delovala naj bi avtomatsko in daljinsko vodena brez posadke.

Po zadnjih podatkih naj bi celotna naložba v HE Brežice brez davka dosegla 278 milijonov evrov. Od tega zneska so v njen energetski del vložili približno 118 milijonov evrov, v infrastrukturni del z vodno akumulacijo pa približno 160 milijonov evrov.

N. N.