Župan Molan s predstavniki civilne iniciative o načrtovani cesti skozi naselje Brezina

Brežiški župan Ivan Molan se je včeraj sestal s predstavniki civilne iniciative, ki nasprotuje nekaterim načrtom pri izgradnji vzhodne obvoznice. Na njihove pripombe glede poteka povezovalne ceste Brežice – Krško je med drugim pojasnil, da predlog trase pripravlja Direkcija za infrastrukturo in da bo mogoče na predlog, ko bo pripravljen, podati pripombe.

Občina Brežice želi namreč skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo zgraditi vzhodno brežiško obvoznice, ki naj bi potekala od avtoceste preko rondoja pri Čateških Toplicah do Trnja in Bukoška vse do Brezine (vključno z nadvozom pri Intemarketu), in naj bi pomembno izboljšala prometne povezave, s tem pa omogočila dobre pogoje za nadaljnji razvoj občine.

Trenutno na direkciji vodijo postopek za izgradnjo novega mostu preko Save z navezavo na del vzhodne obvoznice od Čateških do Trnja, občina pa se je obvezala, da bo izdelala projektno dokumentacijo za nadvoz v Brezini pri Intermarketu za navezavo na cesto, vključno do ceste za Črnc.

Pri tem je v Občinskem prostorskem načrtu rezerviran tudi koridor zemljišč za umestitev lokalne ceste z namenom, da se uredi nov izvoz iz Industrijsko-poslovne cone Brezina, ki bo prometno razbremenil naselje Brezina. Novi izvoz iz cone je načrtovan nad naseljem Brezina, priključil pa naj bi se na načrtovano vzhodno obvoznico.

Pri tem je bila ustanovljena civilna iniciativa, ki ima na gradnjo nekatere pripombe. Na včerajšnjem sestanku pri županu so pojasnili, da se strinjajo z izgradnjo nadvoza v Brezini skupaj s priključitvijo na obstoječo lokalno cesto pred železniškim prehodom, nasprotujejo pa temu, da bi se na nadvoz navezala načrtovana povezovalna cesta Brežice – Krško, ki naj bi po načrtih države potekala skozi Brezino in Glogov brod.

Župan jim je pojasnil, da postopek državnega prostorskega načrta za to cesto vodi direkcija, trenutno pa je je v fazi pridobivanja mnenj. Ko bo prišlo do izbora najprimernejše trase, bo direkcija pripravila javno razgrnitev, kjer bo mogoče podati predloge in pripombe na načrtovano traso.

Predstavniki civilne iniciative in Občine Brežice so se sicer strinjali, da je treba poiskati rešitev za varen prehod železniške proge v Brezini. Nadvoz je pomemben tudi z vidika dostopnosti, saj bo v primeru zaprtja železniških prehodov (nivojskih križanj železnice in ceste), ki jih načrtuje država, krajanom Brezine, Artič, Križ in Pečic prihod preko železniške proge v Brežice omogočen samo skozi Globoko, Dobravo in Bukošek.

Pri ureditvi nadvoza v Brezini in vzhodne obvoznice gre za nujno potrebno ureditev, ki je pomembna za nadaljnji razvoj občine za naslednjih 20 do 30 let, ob tem pravijo na občini.

A. M.