Znani vsi letošnji nagrajenci občine Krško

Krško

Občinski svet občine Krško je na svoji zadnji seji sprejel sklep o letošnjih občinskih nagrajencih. Veliki znak Občine Krško bosta prejela Henrik Molan za prispevek pri zagotavljanju pogojev za razvoj rekreativnega in moto športa ter Franc Nečemer za prispevek k razvoju obrti in malega gospodarstva v občini.

Znake Občine Krško bosta prejel Stane Fabjančič za vsestransko ustvarjalnost na področju likovne umetnosti, družba Q Techna za več kot 25 let uspešnega poslovanja in Gimnastično društvo RAIN za 25 let uspešnega dela na področju športne gimnastike.

Podeljena bodo tudi občinska priznanja. Prejeli jih bodo Janez Kerin za uspešno delovanje na področju ljubiteljske kulture, Zdenko Mohar za ohranjanje vrednot osamosvojitvene vojne za samostojno Slovenijo, Ferdinand Uršič za dolgoletno prostovoljno delo na področju gasilstva in turizma na Senovem, Kmečka zadruga Bohor ob 25-letnici zadružniške dejavnosti in družba ŠUMI ob 10-letnici uspešnega delovanja v Krškem.

Jubilejna priznanja

Jubilejna priznanja bodo podelili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Videm ob Savi (ob 130-letnici), Čebelarskemu društvu Leskovec pri Krškem (ob 90-letnici), Kmečki zadrugi Krško z. o. o. (ob 90-letnici), Pihalnemu orkestru DKD Svoboda Senovo (ob 90-letnici), Prostovoljnemu gasilskemu društvu Veliki Podlog (ob 90-letnici), Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vihre (ob 70-letnici), Združenju borcev za vrednote NOB Krško (skupaj s krajevnimi organizacijami Brestanica, Krško, Podbočje in Senovo) (ob 70-letnici), Društvu Sožitje Krško (ob 50-letnici), Big bandu Krško (ob 40-letnici), Društvu vinogradnikov Veliki Trn (ob 30-letnici), Zavodu Neviodunum (ob 20-letnici izhajanja Posavskega Obzornika) in Mešanemu pevskemu zboru Društva upokojencev Senovo (ob 10-letnici).

M. R.