Zmanjšanje hrupa ob železniški progi Krško – Sevnica – Litija

(vir: arhiv)

Vlada je včeraj v veljavni Načrt razvojnih programov 2021 do 2024 uvrstila šest projektov s področja javne železniške infrastrukture, med temi so tudi projekt protihrupni ukrepi ob progi Krško – Sevnica – Litija.

Namen projekta je povečanje stopnje varnosti in pretočnosti prometa, večje prepustne zmogljivosti prog, zmanjšanja obremenjevanja okolja s hrupom ter skrajšanja potovalnih časov.

Protihrupni ukrepi ob progi: Krško – Sevnica – Litija

Skupno je na območju vseh treh občin predlagana izvedba 29 sklopov protihrupnih ograj dolžine 16.885 m (višine ograj so med 2,0 in 3,5 m).

Za odpravo čezmerne obremenitve s hrupom pri stavbah s preseženo mejno vrednostjo za celotno obremenitev je predlagana pasivna zaščita pri skupno 294 stavbah z varovanimi prostori s 1.196 prebivalci.

Ostali projekti so:

  • Vgradnja progovnih blokov na progi Ormož – Hodoš – državna meja,
  • Ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2,
  • Gradnja podhoda na železniški postaji Šmartno ob Paki,
  • Nadgradnja proge Ivančna Gorica – Ljubljana – 1. etapa,
  • Nadgradnja proge Lj. Šiška – Kamnik Graben – 1. etapa.

M. P.