Zelena obveznica, ki jo je lani izdala družba GEN-I Sonce, prejela ugledno nagrado mednarodne organizacije Climate Bonds Initiative.

Gregor Lojk, finančni direktor Skupine GEN-I prejema priznanje od predstavnika podjetja Amudni, g. Albana de Faya (Foto: GEN-I)

Skupina GEN-I je te dni dobila novo veliko mednarodno priznanje. Leto dni po tem, ko je družba GEN-I Sonce, hčerinska družba v 100-odstotni lasti Skupine GEN-I, izdala prvo zeleno obveznico v višini 14 milijonov evrov, ji je mednarodna organizacija Climate Bonds Initiative na tretji letni konferenci v Londonu podelila nagrado »Green Bond Pioneer Award«.

»Green Bond Pioneer Award« je, kot so zapisali v sporočilu za javnost ugledno priznanje, namenjeno podjetjem, finančnim institucijam in vladam za dosežke na področju razvoja zelenih obveznic. ugledno priznanje, namenjeno podjetjem, finančnim institucijam in vladam za dosežke na področju razvoja zelenih obveznic.

Storitev GEN-I Sonce gospodinjstvom in malim podjetnikom poenostavlja odločitev za samooskrbo s sončno energijo. GEN-I je kot prvi dobavitelj energije vstopil na trg samooskrbe in ponudil izgradnjo mikro sončnih elektrarn na ključ. Za izvajanje projektov energetske učinkovitosti in neodvisnosti so ustanovili družbo GEN-I Sonce

»Zahvaljujem se organizaciji Climate Bonds Initiative, da je prepoznala strategijo naše skupine, ki omogoča strankam, da vlagajo v trajnostne zelene naložbe, vir za financiranje pa smo jim posredno zagotovili z izdajo zelene obveznice,« je ob prejemu nagrade poudaril finančni direktor Skupine GEN-I Gregor Lojk.

GEN-I zavzeto podpira trajnostni razvoj in čim hitrejši prehod v brezogljično družbo ter ostaja vodilni promotor idej in najboljših praks na področju okolijsko prijaznih rešitev za končne odjemalce v Sloveniji in širši regiji, ki imajo za cilj povečanje energetske učinkovitosti in neodvisnosti.

Odločni in trajnostno naravnani poslovni model družbe GEN-I Sonce, ki se kaže skozi načrtno zasledovanje okoljevarstvenih načel, ni le prazna obljuba, ampak že izkazuje prve merljive pozitivne učinke, in sicer v letu 2017 znižanje emisij CO2  za 1.600.000 kg CO2 /leto in povečanje proizvodnje zelene energije za 3.400.492 kWh/letno. Prav namenska poraba denarja za izključno okolju prijazne produkte in sledljivost uspešnosti, sta dva izmed bolj prepoznavnih pogojev za izdajo takšnega dolžniškega instrumenta.

Družba GEN-I Sonce je od vstopa na trg energetske samooskrbe do danes izgradila že več kot 300 sončnih elektrarn, kar presega prvotna pričakovanja. Veliko povpraševanje izhaja tudi iz dejstva, da je storitev zaradi ugodnega financiranja dostopna skoraj vsem potencialnim investitorjem v domačo sončno elektrarno. »Zelena obveznica tako posredno vsebuje elemente socialne obveznice, saj smo večino finančnih ugodnosti prenesli neposredno na končne odjemalce,« izraža zadovoljstvo Gregor Lojk.

Zelena obveznica

Zelena obveznica, katere največja investitorja sta SID banka in Nova KBM, zapade leta 2024. Zelena obveznica temelji na obliki in načinu financiranja okoljskih projektov s pomočjo kapitalskega trga. Sredstva, zbrana z izdajo zelene obveznice, se lahko uporabijo za ekološko učinkovite produkte, tehnologije in procese, preprečevanje onesnaževanja in nadzor, trajnostno upravljanje življenjskih naravnih virov, trajnostno upravljanje vodnih virov, obnovljivo energijo, energetsko učinkovitost in čisti transport.

Vir: sporočilo za javnost GEN-I

N. N.