Zaradi testiranja agregatov bo naraščal nivo reke Save!

Foto: Spletna stran HESS

V HE Brežice bodo v času od srede, 24. 1. 2018 do 26. 1. 2018 testirali vse tri agregate na brežiški hidroelektrarni. Zaradi tega bo lahko nivo vode naraščal ali padal dolvodno od objekta, vse od pol metra na uro in največ skupaj do enega metra, prav tako pa bo nihala tudi gladina vode v akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Brežice, so sporočili iz Občine Brežice.

Nihanja gladine reke Save so predvidena tudi v okviru rednega obratovalnega režima, ki bo sledil obdobju testiranja in sicer vse v skladu s Koncesijsko pogodbo za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save.

Ob tem opozarjajo vse občane, da so zaradi nihanja nivoja reke Save in akumulacije v prihodnje pri izvajanju svojih aktivnosti v bližini reke še posebej previdni in pozorni.

N. N.