Začenjajo se enomesečne sodne počitnice, vendar to ne velja za sojenje »Facebook umora«

pixabay.com

Kljub sodnim počitnicami se bo danes začela glavna obravnava v sojenju zaradi umora 26-letnika pri Podbočju 13. februarja letos, katerega posnetek sta obtožena objavila na družbenem omrežju Facebook.

S 15. julijem so se začele enomesečne sodne počitnice. V tem času se ne bodo vročala sodna pisanja in procesni roki ne bodo tekli. Kljub počitnicami pa se bodo nadaljevali nekateri nujni primeri.

Kaj sodi med nujne zadeve?

Med nujne zadeve, v katerih sodišča odločajo tudi med počitnicami, sodijo:

  • preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, in v kazenskih zadevah zoper tujce, ki ne prebivajo v Sloveniji.
  • nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi
  • nepravdne zadeve glede pridržanja oseb v psihiatričnih ustanovah,
  • menični in čekovni protesti ter menične tožbe,
  • spori za objavo popravka objavljene informacije,
  • popisi zapustnikovega premoženja ter
  • zadeve prisilne poravnave in stečaja.

Tudi v času med 15. julijem in 15. avgustom bo nemoteno potekalo vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine, vendar se sklepov strankam ne bo vročalo.

N. G.