Vrtčevske otroke iz Dobove v nove prostore selijo konec februarja

Novi vrtec v Dobovi

Novi pet oddelčni vrtec pri Osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča v Dobovi je že opremljen, otroke pa naj bi v njega preselili konec februarja, so sporočili z občine Brežice. V vrtec, katerega vrednost je ocenjena na 1,6 milijona evrov, trenutno potekajo prve meritve, odgovorni tudi že pripravljajo dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja.

V nove prostore nizkoenergijskega objekta, ki bo zagotovil izboljšane pogoje za izvajanje predšolskega varstva, bodo preselili 82 otrok, ki so v času gradnje novega vrtca uporabljali prostore v šoli.

V novem vrtcu bo na voljo pet oddelkov, od tega so tri igralnice (ena za starostno skupino 1 do 3 let, ena za kombinirani oddelek, ena za starostno skupino od 3 do 6 let) v pritličju, dodatni dve (obe za starostno skupino 3 do 6 let) sta v nadstropju.

Med oba glavna vhoda v vrtec je umeščen osrednji igralni prostor, ki bo namenjen tudi športnim dejavnostim otrok. Prostori so obrnjeni tako, da omogočajo čim večjo izrabo sončnega obsevanja v prehodnem in zimskem obdobju. Za zaščito pred prekomernim obsevanjem v letnem času bodo zagotovljena zunanja senčila.

Župan Ivan Molan o novem vrtcu

Občina Brežice je za vrtec pridobila odobrena sredstva sofinanciranja v višini milijona evrov (sredstva EKO sklada v višini 249.000 evrov in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 829.000 evrov), ostalo bo prispevala sama.

Novi vrtec v Dobovi

V zadnjih letih je Občina Brežice zgradila nov vrtec v Brežicah (Vrtec Mavrica Brežice 2014), v Cerkljah ob Krki v sklopu osnovne šole (2017), v letu 2021 pa sta se zaključili gradnji vrtcev v Artičah in v Dobovi. V sklopu projekta energetskih obnov javnih stavb v lasti občine so bile prenov v letu 2020 deležne tudi šole, v okviru katerih delujejo vrtci.

Več fotografij novega vrtca v Dobovi si lahko ogledate na povezavi: brezice.si

A. M.