Vlada prerazporedila sredstva za plačilo obveznosti za HE Brežice

Foto: Spletna stran HE Brežice

Vlada je na četrtkovi redni seji sprejela sklep o prerazporeditvi sredstev za plačilo obveznosti dokončanja gradnje HE Brežice.

Vlada je prerazporedila sredstva v višini 1,8 milijona evrov za namen plačila obveznosti dokončanja gradnje HE Brežice, in sicer iz proračunskih postavk Vlaganje v vodni sektor. Prerazporeditev sredstev je nujna zaradi poplačila dokončanja gradnje HE Brežice po že sklenjenih pogodbah. Pri sami izvedbi investicije je prišlo do sprememb oziroma do več del in dodatnih del tako, da se je povečala tudi vrednost glavne gradbene pogodbe z izvajalcem akumulacijskega bazena HE Brežice, in sicer predvsem iz vidika dodatnih ukrepov za zaščito pred poplavami.

V planu za konec tega leta, mogoče tudi v začetku naslednjega so dela poglabljanja savske struge nižje od HE Brežice. Dela pa se bodo prepletala z gradnjo zadnje HE v spodnjesavski verigi – HE Mokrice. HE Mokrice naj bi začeli graditi prihodnje leto ali najpozneje leta 2019, njena naložba pa naj bi brez davka stala približno 150 milijonov evrov, približno polovica naj bi šla za njen energetski in preostanek za infrastrukturni del.

K. J.