Vlada dala zeleno luč za postavitev prenosnega plinovoda Anže–Brestanica

Vlada je na včerajšnji seji sprejela sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za prenosni plinovod Anže–Brestanica.

Z njim želijo povečati zmogljivosti za oskrbo Termoelektrarne Brestanica, ki načrtuje povečanje svojih zmogljivosti, ter povečati možnost širitve oskrbe z zemeljskim plinom na tamkajšnjem širšem območju.

Okvirna dolžina trase je okoli 4,5 kilometra. Poteka v smeri vzhod – zahod. Začne se na razširjenem platoju zaporne postaje na plinovodu Rogatec–Novo mesto v kraju Anže in zaključi na obstoječem platoju Brestanica.

A. M.