V Sevnici zaradi temeljite prenove spremenjen prometni režim okoli avtobusne in železniške postaje

Sevnica (vir: občina)

V okolici avtobusne in železniške postaje v Sevnici je zaradi začetka prenove Kvedrove ulice ter parkirišč on železniški in avtobusni postaji spremenjen prometni režim. Parkirišče nad železniško postajo bo tako v prihodnje popolnoma zaprto, istočasno so predvidene polovične in tudi občasne popolne zapore Kvedrove ceste na odseku med avtobusno in železniško postajo.

 

V okviru projekta nameravajo v Sevnici parkirišče pri železniški postaji urediti na novo. Predvidena je nova hortikulturna ureditev ter postavitev štirih polnilnih mest za električna vozila. Na parkirišču, ki bo pridobilo status P + R (parkiraj in se odpelji), bo uveden tudi spremenjen režim parkiranja. Parkiranje bo tako dovoljeno le še uporabnikom javnega potniškega prometa.

Na prostoru, kjer je trenutno manjše parkirišče med skladišči tovornega prometa in zelenico, bo zgrajeno novo avtobusno postajališče, ki bo olajšalo možnost povezovanja ter prestopanja z vlaka na avtobus in obratno. V celoti bo obnovljen tudi pločnik med sedanjo avtobusno in železniško postajo, kjer bo urejena javna razsvetljava, na območju zdajšnje avtobusne postaje pa bo urejeno parkirišče za osebne avtomobile.

Projekt je sofinananciran iz skladov Evropske unije, ki je zagotovila 475.000 evrov, manjši del pa bo zagotovila Občina Sevnica.

M. P.