V Sevnici se povečuje število prekrškov zaradi napačnega parkiranja

Sevnica, staro mestno jedro (vir: kraji.eu)

Število prekrškov zaradi napačnega parkiranja se je v Sevnici v letu 2018 povečalo, ugotavlja dokument Ocena izvajanja občinskega programa varnosti, ki so ga pripravili na občini. Slednje je, kot navajajo, najverjetneje posledica ureditve parkirne cone mirujočega prometa na Glavnem trgu.

Največ težav pri uveljavljanju novega režima na Glavnem trgu je bilo sicer s posameznimi stanovalci, ki v dopoldanskem času niso več mogli parkirati pred svojimi stanovanji.

Lani so v Sevnici zabeležili 403 prekrške zaradi napačnega parkiranja, leto prej pa 344. Izrekli so 207 opozoril, leto prej pa 149. Plačanih je bilo 167 glob (od tega sedem preko izterjave), leto prej pa 178.

Število prekrškov zaradi parkiranja v Sevnici v zadnjih letih sicer na splošno niha, pri čemer pa nihanja niso posebej izrazita. Večino nadzora nad parkiranjem pri tem opravlja občinsko redarstvo, ki je na tem področju prevzelo večino dela policije. Slednja se lahko tako bolj posveča predvsem zagotavljanju javnega reda in miru, za kar je bolje usposobljena in izkušena kot redarstvo.

Kot ugotavljajo na občinskem redarstvu, največjo težavo pri izterjavi prekrškov še naprej predstavlja dejstvo, da so socialni transferji nedotakljivi za izterjavo. “V takih primerih finančnih izterjav ni možno izvršiti, drugih vrst izterjav pa zaradi nizkih glob finančna uprava ne izvaja. Posledica je, da ostanejo globe več let neizterjane in izvršbe zastarajo,” navaja dokument.

M. P.