V Sevnici so ponosni na novi prizidek k podružnično šoli na Studnecu

Aprila letos je bila podpisana pogodba med Občino Sevnica kot investitorjem in podjetjem GES d.o.o. iz Celja. Za tem se je začel projekt gradnje novega prizidka k obstoječi šoli.

V sklopu prireditev ob občinskem prazniku je v četrtek na Studencu potekala slovesnost ob odprtju novega prizidka k podružnični osnovni šoli. Odvijal se je pester kulturni program v  organizaciji šole in vrtca, navzoče pa sta pozdravili tudi ravnateljica Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica Mirjana Jelančič in ravnateljica Vrtca Ciciban Sevnica Vlasta Fele.

“V to šolo prinašate življenje  osnovnošolci že skoraj 140 let, družbo pa jim otroci iz vrtca delate od  leta 2013. Ker se število učencev v podružnični šoli zvišuje, prav tako  pa vključenost otrok v vrtce, je bila investicija več kot nujna.  Izpolnjen je namen, da vam bo bolj prijetno, z več prostora, z več  možnostmi za bolj kakovostno delo in nadaljnjo bogatitev družbenega  utripa v tem prijetnem kraju,« je v nagovoru poudaril župan Srečko Ocvirk.

Vsebina in vrednost investicije

Novi  prizidek k obstoječi šoli, ki je bila nedavno tudi energetsko  prenovljena, v pritličju prinaša dve igralnici za potrebe vrtca, kabinet  in sanitarije, v nadstropju pa so nova učilnica, nova knjižnica in  kabinet. Na novo je urejen sistem ogrevanja s toplotno črpalko. Vrednost  investicije je znašala okrog 245 tisoč evrov.

K. J.

Foto: Občina Sevnica