V Sevnici bodo temeljito prenovili parkirišče ob železniški in avtobusni postaji

Območje parkirišča pri sevniški železniški in avtobusni postaji in Kvedrova cesta na odseku med sedanjo avtobusno in železniško postajo sta prometno in tehnično neurejeni, zato se je Občina Sevnica odločila za celovito prenovo. Ta bo potekala tudi s pomočjo evropskih sredstev.

Občina je za projekt že začela pridobivati zemljišča ter pripravljati potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo. Med drugim nameravajo urediti parkirišče, pločnik z javno razsvetljavo in novo avtobusno postajališče.

V okviru naložbe je predvidena ureditev parkirišča pri železniški postaji s hortikulturnimi ureditvami po prejetih kulturno-varstvenih pogojih ter s štirimi polnilnimi mesti za električna vozila. Po pogojih razpisa, ki spodbuja ukrepe trajnostne mobilnosti, torej uporabe javnega potniškega prometa, peš hoje in kolesarjenja, bo na tem parkirišču, ki bo pridobilo status P+R (“parkiraj in se odpelji”), po gradbeni preureditvi uveden tudi spremenjen režim parkiranja. Parkiranje bo tako tam dovoljeno uporabnikom javnega potniškega prometa.

Na območju manjšega parkirišča med skladišči tovornega prometa in zelenico bo zgrajeno novo avtobusno postajališče, ki bo lažje nudilo možnost povezovanja ter prestopanja z vlaka na avtobus in obratno. Investicija pri tem predvideva tudi celovito obnovo pločnika med sedanjo avtobusno in železniško postajo z ureditvijo javne razsvetljave območja ter preureditev sedanje avtobusne postaje v parkirišča za osebne avtomobile.

Celotna naložba bo stala 475.000 evrov, pri čemer bo slabo polovico denarja prispevala EU, preostalo pa bo zagotovila občina. Vodilni izvajalec del bo Kostak iz Krškega.

M. P.