V Posavju jih več umre, kot se jih rodi; po BDP v zlati sredini

(vir: pixabay.com)

Posavje, ena od 12 statističnih slovenskih regij, se po deležu bruto domačega proizvoda (BDP) na prebivalca uvršča v zlato sredino. BDP je 17.326 evrov na prebivalca, kar regijo uvršča na šesto mesto. Še vedno pa v Posavju umre več ljudi, kot se jih rodi.

Pred Posavjem se po višini BDP na prebivalca uvrščajo gorenjska, goriška, savinjska, jugovzhodna Slovenija, obalno-kraška in osrednjeslovenska regija, za njim pa zasavska, pomurska, koroška, podravska in primorsko-notranjska regija.

Razlike v višini BDP na prebivalca med regijami so zelo velike. Med prvo (osrednjeslovensko) in zadnjo (zasavsko) je razmerje kar 2,7-kratno.

Najslabše uvrščena, zasavska regija je namreč leta 2017 beležila 10.910 evrov BDP na prebivalca, najbolje uvrščena, osrednjeslovenska regija pa kar 29.371 evra. Povprečni BDP na prebivalca je v Sloveniji znašal 20.815 evra.

Glede na prirast je Posavje ena od osmih regij z negativnim prirastom oziroma večjim številom smrti od rojstev. Naravni prirast v regiji namreč znaša -0,7, kar je sicer še vedno boljše kot v nekaterih drugih regijah. V Pomurju denimo prirast znaša -3,3, v podravski regiji pa -2,2. Slovensko povprečje je -0,3. Pozitivne priraste beležijo koroška, gorenjska, osrednjeslovenska regija ter jugovzhodna Slovenija (Dolenjska, Bela krajina in Kočevsko-ribniško območje).

M. P.