V oktobru predali namenu modernizirani odsek javne poti v KS Mrzlava vas (foto)

Foto: Občina Brežice

Stanovalci ob javni poti Mrzlava vas – Mrzlavski gaj so se razveselili dokončanja asfaltiranja 150 m dolgega odseka, ki jim bo omogočal boljši dostop do glavne ceste in izboljšal prometno povezavo z ostalimi kraji.

Občina Brežice se po svojih zmožnostih trudi zagotavljati sredstva za ureditev krajših cestnih odsekov po krajevnih skupnostih, kljub dejstvu, da je država občinam zmanjšala sredstva za investicije.

Občina Brežice je na pobudo krajanov in Krajevne skupnosti (KS) Mrzlava vas investicijo uvrstila v proračun in zanjo zagotovila 19.500 evrov lastnih sredstev. Dela, ki jih je izvedlo podjetje Gradbena mehanizacija Stane Kocjan s. p., so zajemala sanacijo, zamenjavo tampona in asfaltiranje obstoječe asfaltirane ceste v dolžini 150 m.

Jože Baškovič se je v imenu krajanov, ki bodo cesto uporabljali, zahvalil županu Občine Brežice Ivanu Molanu. Župan pa je vsem uporabnikom ceste zaželel srečno in varno vožnjo, pri tem pa je izpostavil pomen manjših investicij v cestno infrastrukturo, ki so zelo pomembne za prebivalce vasi in zaselkov, oddaljenih od glavnih poti.