V Krškem smeti odvažajo na tri tedne, kar naj bi povzročalo smrad

V občini Krško je 1. julija začel veljati nov režim odvoza smeti. Podjetje Kostak, ki je zadolženo za odvoz, namreč po novem smeti pobira vsake tri tedne. Zato nekateri opozarjajo, da so smeti v smetnjakih predolgo, kar naj bi med drugim povzročalo smrad.

Na problematiko je že pred časom opozorila občinska svetnica iz vrst SDS Milena Bogovič Perko.

V svetniški pobudi je zapisala, da se ji zdi nedopustno, da so smeti v zabojnikih tako dolgo in dodala, da je proti novemu urniku odvoza tudi veliko občanov. Zato je predlagala, da bi se smeti znova pobiralo vsakih štirinajst dni, kot je bilo v veljavi pred spremembo.

Na občinski upravi občinski svetnici odgovarjajo, da je bilo treba režim pobiranja smeti spremeniti zaradi varčevanja oziroma zato, ker so lahko glede na povišanje stroškov v preteklih letih le tako obdržali nespremenjeno ceno odvoza odpadkov. “Dejstvo je, da se količina odpadkov vsako leto  povečuje, da se vsako leto poveča število posod za odpadke in da se povečujejo ostali stroški izvajanja javne službe. Da bi sledili cilju, da ostanejo cene storitev na ravni leta 2020, je bila predlagana sprememba pogostosti odvozov za mešane komunalne odpadke, saj so sive posode za zbiranje ostankov odpadkov zaradi vzornega ločevanja pri večini uporabnikov napolnjene manj kot polovično,” so navedli.

Kot pravijo, takšne odločitve niso sprejeli prvi, ampak so jih sprejele že občine Brežice, Trebnje, Kranj, Domžale, Maribor, Slovenska Bistrica, Kočevje. Dodajajo še, da je koncesionar vsem gospodinjstvom, ki uporabljajo večje količine higienskih pripomočkov (npr. plenic) oziroma imajo druge razloge za povečane količine mešanih komunalnih odpadkov, brezplačno zamenjal obstoječo posodo za mešane komunalne odpadke za večjo oziroma jim je dostavil dodatno posodo.

M. P.