V Krškem skoraj brez turističnih zidanic

Zidanice so pred desetletji kmetom služile predvsem za predelovanje in shranjevanje grozdja ter vina, zadnja leta pa vse bolj postajajo vikendi, kjer marsikdo najde oddih ob koncu meseca. Tisti bolj podjetni, pa jih od leta 2004, ko je zakon legaliziral tovrstno dejavnost, tudi predelajo in ponudijo turistom. T. i. turizem v zidanicah tako postaja bolj priljubljen, kar pa ne velja ravno tudi za Občino Krško.

Na Dolenjskem in v Beli krajini je v t. i. turizem v zidanicah vključenih 30 nastanitvenih zidanic, na območju Obsotelja in Kozjanskega pa nekaj več. Okoli 15 jih ima tudi Posavje.

Pred desetletjem je Občina Krško začela aktivneje promovirati turizem v zidanicah, a promocija, kot se zdi, ne daje želenih rezultatov. Vsaj tako je mogoče sklepati iz odgovora, ki ga je krška občina podala na vprašanje občinskega svetnika iz vrst SDS Jožeta Olovca. Slednjega je zanimalo, kakšni so rezultati omenjene načrtnega promoviranja turističnih zidanic ter koliko posameznikov ali kmetij deluje na tem področju v Krškem.

Kot odgovarjajo na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti, se je v turizem v zidanicah v občini Krški v zadnjih letih vključilo pet zidanic, kar je po oceni občine “premalo, da bi to kaj pomenilo v poslovnem ali turističnem smislu”.

Glavni razlogi, da se jih velika večina ni odločila, da bi svoje zidanice namenili registriranemu turizmu, so po oceni občine še vedno birokratske ovire in potrebno dolgotrajno pridobivanje dovoljenj za registracijo. Za obratovanje objekta je namreč treba pridobiti uporabno dovoljenje, še prej pa gradbeno dovoljenje, projekt izvedenih del in tehnični pregled, ker gre za poslovni objekt. Obstajajo pa tudi omejitve, povezane s prostorskim načrtom občine Krško, saj je ta dejavnost dovoljena le tam, kjer je to izrecno navedeno v občinski prostorski dokumentaciji in ne povsod tam, kjer stojijo zidanice.

Poleg težav z birokracijo in lastnimi omejitvami, ki si jih postavlja občina, se zdi, da je težava tudi v tem, da se zidanice ne znajo promovirati oziroma primerno predstaviti vse tisto, kar lahko ponudijo gostu. Slednjemu posredno pritrjujejo tudi na občini, kjer pravijo, da so Slovencem zidanice zelo dobro poznane, nekomu pa, ki ne ve, za kaj se gre, jih je z besedami in slikami težko opisati. So pa, kot pravijo, gostje, ko enkrat pridejo, nadvse zadovoljni. “Ocene gostov na raznih rezervacijskih portalih, ki tu bivajo, na primer pri booking.com izjemne, in sicer od 9,5 tudi do 9,8 od desetih možnih,” pravijo.

Večina gostov turističnih zidanic je za zdaj tujcev, ki zidanice uporabljajo predvsem za krajše bivanje družin, parov, skupin prijateljev ter obiske pri sorodnikih in prijateljih. Potencial torej je, le prav bo treba pristopiti k njemu in ga izkoristiti.

M. A.

slika: https://www.visitdolenjska.eu