V Krškem naj bi prihajalo do množičnih fiktivnih prijav prebivališča tujcev

Po podatkih, ki jih zadnje čase prejemamo v uredništvo Mojega Posavja, v Občini Krško vse pogosteje prihaja do fiktivnih prijav večjega števila tujcev na določenih naslovih, čeprav tam dejansko ne bivajo.

Namen naj bi bil med drugim pridobiti pravico do različnih socialnih ugodnosti in pogojev za pridobitev slovenskega državljanstva.

Na Upravni enoti Krško na vprašanje, ali podatki, ki jih prejemamo, držijo, ne odgovarjajo konkretno, zagotavljajo pa, da vse prijave prebivališč tujcev skrbno preverjajo. Kot pravijo, pri prijavi prebivališča skrbno pregledajo predložena dokazila in stranko tudi povprašajo, ali na naslovu dejansko biva in kje je zaposlena.

“Za posameznike, ki želijo prijaviti prebivališče na naslovih, kjer je prijavljeno večje število oseb, uvedemo tudi postopek preverjanja resničnosti prijave prebivališča. Takšen postopek uvedemo tudi za osebe, ki izjavijo, da opravljajo delo voznikov v mednarodnem prometu. Na podlagi prejetih pobud in obvestil državljanov ter drugih organov, da posamezniki ne prebivajo na prijavljenem naslovu, pa posameznikom pošljemo poziv za ureditev prijavne obveznosti in vodimo postopke ugotavljanja dejanskega bivanja,” so navedli za naš portal.

Sicer pa je, kot navajajo, dolžnost posameznikov, da ob prijavi prebivališča navedejo resnične podatke o naslovu, ki ga prijavljajo, izkazati morajo tudi dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljajo. Upravna enota v primeru suma, ko iz podatkov ali dokazil, predloženih ob prijavi prebivališča, ali podatkov, s katerimi razpolaga, izhaja dvom o njihovi resničnosti, uvede postopek preverjanja.

Na Upravno enoto Krško smo na podlagi odgovorov naslovili še vprašanje, koliko postopkov preverjanja resničnosti prijave prebivališča je ta uvedla v zadnjih dveh letih in kakšne so bile konkretne ugotovitve. Zanimalo nas je tudi, koliko tujcev je bilo prijavljenih v občini 30. junija 2020 in 31. decembra 2019 ter na katerih naslovih je trenutno prijavljenih največ oseb in koliko. Odgovore še čakamo.

M. P.