V Krškem nadaljujejo z obnovo ulic

Obnova

Potem ko je Občina Krško v letošnjem letu zaključila obnovo ulic Na Resi, Papirniško ulico, Zdolsko in Delavsko, v avgustu nadaljuje s obnovo ulic na Vidmu. Tako bodo še letos začeli z obnovo Kurirske poti in Cankarjeve ulice, prejšnji teden pa so začeli tudi z izgradnjo enostranskega pločnika na Šolski ulici (vse do križišča s Stritarjevo ulico).

Dela na Šolski ulici v skupni vrednosti nekaj več kot 180.000 evrov bodo začeli na odcepu proti osnovni šoli. Potekala bodo do konca oktobra, prva faza do odcepa za osnovno šolo pa bo zaključena do konca avgusta, torej pred začetkom šolskega leta. V času del bo ob polovični zapori promet potekal izmenično enosmerno.

Jeseni naj bi se po načrtih začela rekonstrukcija Kurirske poti, in sicer na odseku od Zdolske do Delavske ulice. Dela v višini 94.500 evrov bodo obsegala obnovo vseh obstoječih komunalnih vodov (meteorne in fekalne kanalizacije, širokopasovnih povezav …), zamenjali bodo tudi voziščno konstrukcijo.

Za rekonstrukcijo Cankarjeve ulice je trenutno izbran izvajalec del, pripravlja pa se podpis pogodbe v višini 645.000 evrov. Na javnem razpisu ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti bo občina za to naložbo iz Kohezijskega sklada pridobila 94.500 evrov evropskih sredstev. Dela, ki naj bi se po načrtih začela jeseni, bodo obsegala obnovo vseh obstoječih komunalnih vodov, zamenjavo voziščne konstrukcije in izgradnjo obojestranskega pločnika.

Vir: Občina Krško

M. A.