V Kostanjevici na Krki praznujejo 770-letnico prve pisne omembe mesta

Kostanjevica na Krki

V Kostanjevici na Krki prihodnji mesec začenjajo prireditve ob 770-letnici prve omembe tega mesta v pisnih virih.

 

Mesto je bilo namreč prvič omenjeno na novcu domače kovnice iz let okoli leta 1215, na katerem je označeno kot CIVITAS LADESTRO, kostanjeviška župnija pa je listinsko izpričana leta 1220.

Latinska oznaka za mesto civitas in obstoj župnijskega središča pričata, da je bilo naselje na umetno ustvarjenem rečnem otoku tedaj že mnogostransko razvito, njegovi ustanovitelji, koroški vojvode Spanheimi, pa so mu priznavali status mesta več desetletij, preden je leta 1249 v virih omenjeno kot trg in leta 1252 prvič kot mesto.

Kostanjeviška meščanska naselbina, ki se v virih pojavlja kot Landstrass, je zlato dobo doživela v svojih prvih dveh stoletjih, ko je veljala za glavno dolenjsko urbano središče, dokler je ni spodrinilo Novo mesto. Zaradi pogostih poplav se je mesteca oprijelo tudi ime dolenjske Benetke.

Organizacijski odbor praznovanja 770-letnice prve omembe mesta se je odločil, da letos in v prihodnjem petletju pripravijo številne prireditve in razstave, ob praznovanju 775-letnice pa želijo odpreti prenovljeni nekdanji ministerialni dvorec v starem mestnem jedru ter v tem med drugim urediti mestni medgeneracijski center.

Praznovanje se bo začelo 2. julija z odprtjem osemdnevnega 5. Festivala kulture Kostanjevica. Avgusta ga bodo nadaljevali s poulično razstavo kostanjeviških podob, s slavnostno sejo občinskih svetnikov in podpisom dogovora med občinami Novo mesto, Metlika, Črnomelj in Kostanjevica na Krki o sodelovanju pri izdaji omenjene publikacije o kostanjeviškem mestnem pravu ter s koncertom pevske skupine Solzice.

A. M.