V brežiški bolnišnici med najuspešnejšimi pri skrajševanju čakalnih vrst

pixabay.com

S programom za skrajševanje vrst se v bolnišnicah načrtno trudijo za skrajševanje tistih čakalnih dob, ki so bistveno predolge. Po javno dostopnih podatkih je bilo letos v okviru programa za skrajševanje čakalnih dob predvidenih več kot 9200 dodatnih posegov, izvajalci zdravstvenih storitev pa so v prvem polletju uspeli izvesti nekaj več kot 2700 posegov, kar je manj kot 30 odstotkov. Najbolj uspešni pri tem so bili koncesionarji in Splošna bolnišnica Brežice.

Kot je razvidno iz poročila Ministrstva za zdravje in podatkov,  je bila brežiška bolnišnica po številu posegov, predvidenih v dodatnem programu in realizaciji glede na izbrane zdravstvene storitve, kar 80-odstotno uspešna – od načrtovanih 116 posegih, predvidenih v dodatnem programu, so jih izvedli 94.

Splošna bolnišnica Novo mesto, ki je načrtovala 869 dodatnih posegov, jih je realizirala 164, kar znaša 18,87 odstotka.

Izvajalci, ki so v prvem polletju izvedli največ dodatnega programa, so poleg brežiške bolnišnice še:

  • Kirurški center Toš (114 odstotkov),
  • Kirurški sanatorij Rožna dolina (109 odstotkov),
  • Avelana (100 odstotkov),
  • Kirurgija Bitenc (71 odstotkov) ter
  • Iatros (54 odstotkov).

Predvideni ukrepi za dosego ciljev so:

  • opravljanje dela preko normativov dela zdravnikov,
  • dodatne  ure dela s pacienti,
  • povečanje obsega opravljanja zdravstvenih storitev, ki za paciente pomeni bolj kakovostno zdravstveno obravnavo in manj napotovanj pacientov med različnimi ravnmi zdravstvene dejavnosti,
  • stimuliranje doseganja skrajševanja čakalnih dob in  opravljanja zdravstvenih storitev tako, da se zmanjšuje nastajanje novih čakalnih dob,
  • stimulativno nagrajevanje javnih uslužbencev v zdravstvu, ki bodo vključeni v aktivnosti za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave.

N. N.