V Brežicah so se spomnili slovitega profesorja Toporišiča

V Brežicah so se z odkritjem doprsnega kipa spomnili najbolj znanega jezikoslovca Jožeta Toporišiča, umrlega decembra 2014. Kip do odkrili pred stavbo osnovne šole v Dobovi, ki sicer nosi tudi njegovo ime.

Na slovesnosti so spregovorili ravnateljica Ivana Baškovič, župan Občine Brežice Ivan Molan in predsednik Slavističnega društva Slovenije Matej Šekli.

Ravnateljica Baškovičeva je spomnila na prizadevanja Toporišiča, ki si je želel, da bi se knjižnega jezika naučili vsi. Bil je namreč prepričan, da je dobro poznavanje maternega jezika in njegove strukture nujno tudi za učenje tujih jezikov.

Župan Molan se je v nagovoru zahvalil vsem, ki skrbijo, da spomin na velikega jezikoslovca ostaja živ, posebno zahvalo je izrekel Civilni pobudi v spomin doktorju Jožetu Toporišiču Mostec, ki je v sodelovanju z ostalimi javnimi zavodi in organizacijami uspela uresničiti zastavljene cilje. Sodelovali so pri postavitvi obeležja pri rojstni hiši Toporišiča, uresničila se je postavitev spominskega obeležja Toporišiču v Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, izvedene so bile aktivnosti Toporišičevega leta – poimenovanje trga v Brežicah, poimenovanje osnovne šole v Dobovi ter Toporišičevi dnevi, ki se izmenjujejo s Pleteršnikovimi dnevi, katerih pobudnik je bil prav Toporišič.

Slavnostni govornik Matej Šekli je izpostavil izjemen prispevek akademika Jožeta Toporišiča in orisal preteklost slovenskega jezika tudi iz vidika jezikov, ki obdajajo slovenski jezikovni prostor. Opozoril je na pomen bogastva jezikov na lokalni, regionalni, nacionalni in globalni ravni.

Spominsko obeležje – doprsni kip je delo kiparja Boštjana Drinovca, postavitev kipa pa je zasnoval Dušan Blatnik. Kip je ulit v bronu, podstavek je narejen iz pohorskega tonalita. Na prednji ploskvi je napis z enako obliko črk kot na ovitku Slovarja slovenskega knjižnega jezika s črkami, ki so bile Toporišiču najbolj ljube.

M. P.