V Brežicah izbrali arhitekturno rešitev za vodni center ob HE Brežice

Prvonagrajena idejna rešitev za dostopni vodni center.

Občina Brežice je pripravila razstavo prejetih rešitev natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za dostopni Vodni center Brežice. Razstava vseh štirih prejetih idejnih rešitev je postavljena na ploščadi pri vhodu na območje HE Brežice, v bližini lokacije, kjer bo urejen dostopni Vodni center Brežice. Na voljo za ogled bo do 12. junija 2021.

Pri idejni rešitvi so upoštevali tako naravne danosti kot podobo mesta ter uporabo trajnostnih materialov in energetsko učinkovitost objektov.

Kot je na otvoritvi dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, je bil arhitekturni natečaj prvi korak za ureditev novega vodnega centra. Na osnovi nagrajene natečajne rešitve bo občina še letos pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki naj bi ga pridobili do konca leta 2022. Pričetek gradnje, ki bo potekala po fazah, je predviden v letu 2023, zaključek del pa v roku treh let.

Naložba bo stala med 5 in 6 milijoni evrov. Župan Molan je izrazil upanje, da bo občina lahko s projektom kandidirala za sofinanciranje z evropskimi sredstvi v okviru nove finančne perspektive 2021–2027.

Na natečaj so prispele štiri naloge in ocenjevalna komisija javnega natečaja je med njimi izbrala najboljšo rešitev avtorjev Landstudio 015 in Elementarna.

Z otvoritve razstave.

Ureditev vodnega centra je načrtovana ob akumulacijskem jezeru, na površini na 6 ha zemljišč. Obsegal bo umetno kajakaško progo, čolnarno površine, otroško igrišče, parkirišče, površine za gledalce ter vso potrebno infrastrukturo. V čolnarni bodo potrebni prostori za hranjenje čolnov in opreme, garderobe, manjše prostore za vadbo, prostore za izvajanje dejavnosti izposoje čolnov, prostore za fizioterapijo, zdravniško oskrbo, civilno zaščito, manjšo trgovino ter gostinski lokal.

Dostopni vodni center bo imel izredno pomembno vlogo pri razvoju športa za gibalno ovirane ljudi.

A. M.