V Brežicah infrastrukturo prilagajajo kolesarjem in gibalno oviranim

Občina Brežice v sklopu večetapnega projekta izgradnje pločnika in kolesarskih površin med rondojem Tuš in rondojem Trnje ob Cesti svobode v Brežicah ureja nove površine ter jih prilagaja kolesarjem in gibalno oviranim. Namen je izboljšati prometno varnost za vse udeležence v prometu, pravijo na občini.

V preteklih mesecih so bile urejene peš in kolesarske površine kot večnamenska pot od rondoja v Črncu do priključka javne poti – mimo policijske postaje, po desni strani, v dolžini približno 300 metrov. V nadaljevanju poti so  v smeri proti Čatežu naredili klančine, ki so prilagojene kolesarjem in pešcem skozi semaforizirano križišče Bizeljske ceste in Ceste svobode v Brežicah.

Dela so v zaključni fazi, prevzem s strani Direkcije RS za infrastrukturo pa je predviden še v tem mesecu.

Vrednost del znaša okoli 167.000 evrov. Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje GPI, Gradbeno projektiranje in inženiring iz Novega mesto, dela pa izvaja v postopku javnega naročanja izbrani ponudnik podjetje HPG iz Brežic.

C. R.