V Brežicah bodo obnavljali atletski stadion

Občinski svet brežiške občine je na zadnji seji soglasno potrdil zaključni račun proračuna občine za leto 2021, sprejel sklep o znižanju cene pomoči na domu in potrdil investicijsko dokumentacijo za obnovo atletskega stadiona v Brežicah, ki je osnova za začetek postopka obnove.

 

Atletski stadion v Brežicah je bil zgrajen leta 1999 in je namenjen vadbi vseh atletskih disciplin (tekov, metov in skokov). Primeren je tudi za uporabo rekreativnih skupin. Objekt je do zdaj dobro služil namenu in je bil tudi redno vzdrževan, niso pa bila izvedena večja vlaganja, zato so po 23 letih nekateri deli stadiona dotrajani in potrebni obnove oz. zamenjave, pravijo na občini.

Prenova stadiona bo potekala v šestih fazah. Med drugim bodo zamenjali polytan, montažne tribune, ograjo in uredili parkirišča. Izvedba vseh šestih faz je predvidena do leta 2024, obnova pa bo stala 1,6 milijona evrov.

Na seji je bil sprejet tudi sklep o uskladitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, ki jo izvaja brežiška enota CSD Posavje. Nova cena za uporabnike pomoči na domu znaša 4,67 evra ali 16,9 odstotka manj kot v letu 2021.

A. M.