Usposabljanje na delovnem mestu za mlade

pixabay.com

V torek, 21. novembra, je Zavod RS za zaposlovanje objavil javno povabilo za usposabljanje približno 1.290 brezposelnih mladih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. Mladi do 30. leta si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa usposobijo kandidate za konkretno delo.

Kot so ob tem zapisali na ministrstvu za delo, gre za enega najuspešnejših programov aktivne politike zaposlovanja, saj se je do zdaj v enem letu po zaključku usposabljanja zaposlilo več kot 70 odstotkov udeležencev.

Za obdobje 2017–2018 je na voljo 2,6 milijona EUR, pri čemer 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna. Šestdeset odstotkov celotne vrednosti je namenjene za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 40 % pa za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

Usposabljanje na delovnem mestu traja dva ali tri mesece. Vanj se lahko vključijo mlajši od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. Trimesečno usposabljanje je namenjeno le mladim iskalcem prve zaposlitve. 

Prednost pri vključitvi v program bodo imeli tisti brezposelni, ki v zadnjih dveh letih še niso bili vključeni v noben program, ki so dalj časa prijavljeni med brezposelnimi, prav tako se bo upoštevalo tudi to, ali imajo socialne in zdravstvene ovire in podobno.

Brezposelnim mladim, ki težje najdejo zaposlitev, bodo tako omogočili usposabljanje na delovnem mestu z namenom, da pridobijo nova konkretna znanja in izkušnje in si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti.

Usposabljanje na delovnem mestu praviloma poteka polni delovni čas, največ 5 dni v tednu, udeleženci pa so med usposabljanjem še naprej prijavljeni pri Zavodu za zaposlovanje. Za udeležbo na usposabljanju jim mesečno povrnejo potne stroške in dodatek za aktivnost.

Za delodajalce

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Ponudbe za usposabljanje brezposelnih mladih lahko oddajo do razdelitve sredstev oziroma najkasneje do konca novembra prihodnje leto na območno službo zavoda za zaposlovanje, ki je pristojna glede na njihov sedež.

Delodajalcem za izvedeno usposabljanje povrnejo upravičene stroške. Za dvomesečno usposabljanje povrnejo 370 EUR in za trimesečno usposabljanje 493 EUR za udeleženca. Delodajalcem, opredeljenim v javnem povabilu, povrnejo dejanski strošek zdravniškega pregleda udeleženca.

K. J.