TPV v Brežicah že gradi nove zmogljivosti za povečanje proizvodnje

Dela si je z lastnikom podjetja Vladimirjem Gregorjem Bahčem ogledal tudi brežiški župan Ivan Molan.

Novomeško podjetje TPV je zaradi pridobitve novih poslov za največje svetovne proizvajalce avtomobilov že začelo s širitvijo proizvodnih zmogljivostih v Brežicah. Med drugim načrtuje širitev svoje poslovne enote v Šentlenartu, kot tudi širitev v Industrijski poslovni coni (IPC) Brezina. Sama dela si je z lastnikom podjetja Vladimirjem Gregorjem Bahčem tudi že ogledal brežiški župan Ivan Molan.

V IPC Brezina trenutno potekajo izkopi za temelje, za proizvodnjo urejajo tudi halo nekdanjega podjetja Terra B. Na lokaciji v Šentlenartu pa že nameščajo nove sodobne stroje za izdelavo prototipov za električne avtomobile. Na občini ob tem pravijo, da večmilijonska gospodarska investicija, ki je umeščena v IPC Brezina, potrjuje pravilno odločitev občine za ureditev cone kot pomembnega koraka v smeri stabilnega razvoja gospodarstva v brežiški občini.

Občina je pri izgradnji dodatne poslovne enote z visokotehnološko opremo na območju IPC Brezina podjetju sicer priskočila na pomoč tudi z dopolnitvijo in spremembo Občinskega podrobnega prostorskega načrt.

V okviru naložbe, ki bo stala 78 milijonov evrov, namerava TPV dodatno zaposliti najmanj 50 novih delavcev, med drugim visoko izobražene strokovnjake na področju tehnologij, robotike in avtomatizacije. Proizvodnjo nameravajo zagnati februarja 2021.

Skupina TPV s svojimi poslovnimi enotami v brežiški občini predstavlja pomemben delež brežiškega gospodarstva. Hkrati je tudi pomemben delodajalec, saj je v skupini 1200 zaposlenih, od tega več kot 200 v Brežicah.


M. P.