Tomaž Lisec: Ste Krškemu ali Brežicam pripravljeni priznati status mestne občine?

Poslanec Tomaž Lisec

Sevniški občinski svetnik in poslanec SDS Tomaž Lisec je na ministrstvo za javno upravo naslovil poslansko vprašanje, v katerem ministra Rudija Medveda sprašuje, ali so Krškemu in Brežicam pripravljeni priznati status mestne občine ter na tej podlagi oblikovati samostojno pokrajino Posavje.

Ugotavlja namreč, da je država predlog pokrajin oblikovala okoli mestnih občin.

V Sloveniji imamo trenutno 11 mestnih občin, ki so očitno služile kot podlaga za oblikovanje predloga pokrajin. Tudi teh bi bilo namreč 11, oblikovane pa bi bile okoli zdajšnjih mestnih občin. Zato je poslanec Tomaž Lisec na ministra Rudija Medveda naslovil vprašanje, ali je ministrstvo pripravljeno podeliti Krškemu ali Brežicam status mestne občine in tako glede na izhodišča priprave pokrajinske zakonodaje Posavje priznati kot samostojno pokrajino.

Med drugim opozarja, da v Posavju že vsaj deset let sodelujejo in delujejo tako, kot da pokrajina Posavje že deluje. “Zato želimo še več vsebine in več sredstev v našo regijo oziroma pokrajino,” je zapisal.

Lisec se sicer zaveda, da Krško in Brežice pogojev za mestno občino ne izpolnjujeta, a opozarja tudi, da nekatere trenutne mestne občine ob pridobitvi tega naziva niso izpolnjevale pogojev – to so bile Murska Sobota, Nova Gorica, Ptuj in Slovenj Gradec.

“Zato sta rešitvi dve – ali ukinitev posameznih statusov mestne občine ali pa status dati tudi komu drugemu,” pravi.

V odgovoru minister priznava, da štiri omenjene občine ob pridobitvi statusa mestne občine pogojev niso izpolnjevale, a hkrati statusa mestne občine v vladi niso pripravljeno podeliti še kateri drugi občini. Kot pravi, zakon določa, da se občini status mestne občine lahko dodeli, če je na njenem območju mesto, ki ima najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest ter je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja. “Na podlagi podatkov Statističnega urada RS za leto 2019 ugotavljamo, da občini Krško in Brežice ne izpolnjujeta pogojev za dodelitev statusa mestne občine,” je zapisal Medved.

M. P.