Svet brežiške bolnišnice direktorici Hribarjevi dodelil še en mandat

Direktorica brežiške bolnišnice Anica Hribar.

Svet Splošne bolnišnice Brežice je dozdajšnji direktorici Anici Hribar izglasoval vnovični mandat. Odločitev sveta o Hribarjevi, ki je bila edina kandidatka, mora potrditi še vlada. Mandat jih sicer poteče v začetku julija.

Splošna bolnišnica Brežice s svojimi storitvami oskrbuje približno 70.000 prebivalcev brežiške, krške in sevniške občine oz. Posavja, v njej zdravijo tudi del prebivalcev sosednjih območij.

Bolnišnica je bila zaradi izgub od leta 2018 v sanaciji, lani je poravnala vse zapadle obveznosti, obveznosti do zaposlenih pa že nekaj časa poravnava tekoče. Lani je sicer poslovala z 1,32 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki. Skupaj je imela lani nekaj več kot 22,64 milijona evrov prihodka.

A. M.