Število učencev in otrok v vrtcih v Sevnici narašča

Prvošolce so v šolo simbolično pospremili devetošolci.

V občini Sevnica je v ponedeljek v šolske klopi sedlo 1446 učencev, od tega 168 prvič, kar je več kot lani. Prav tako se je letos za enega povečalo število otrok v vrtcih, ki jih je trenutno 714, njihovo število pa zadnja leta narašča. Na občini se radi pohvalijo, da bodo letos v vrtce prejeti vsi otroci, ki s septembrom izpolnjujejo pogoje za vključitev.

Ob začetku letošnjega leta so v Sevnici nadaljevali s tradicijo, da prvošolce na novo pot pospremijo njihovi najstarejši vrstniki, devetošolci.

V zadnjem obdobju so bile sicer v občini na področju vzgoje in izobraževanja izvedene številne investicije: zgrajeni so bili nova tržiška šola, sevniški in krmeljski vrtec, telovadnica v Šentjanžu in prizidek k podružnični šoli v Studencu.

Letos poleti so uredili tudi prostore za nov oddelek vrtca v Loki pri Zidanem Mostu, kjer so namestili tudi nova zunanja igrala, zamenjali radiatorje v šole in telovadnici v Krmelju in uredili dvorišče pri vhodu boštanjske osnovne šole. Kar nekaj je bilo narejenega tudi v Osnovni šoli Blanca in v vrtcu v Šentjanžu.

Kar nekaj investicij načrtujejo tudi za letošnje leto. Največji letošnji projekt bo gradnja nove kuhinje v Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž, s katero so začeli po podpisu pogodbe in uvedbi v delo v mesecu maju. Na občini načrtujejo, da bodo dela zaključena do sredine oktobra. Trenutno tečejo gradbeno-obrtniška dela, ki jim bo sledila namestite nove opreme kuhinje.

Na Studencu za v prihodnje načrtujejo rušitev odkupljene hiše pri šoli, kar bo omogočilo ureditev zemljišča in okolice za potrebe šole in vrtca ter dodatna parkirna mesta. Načrtovana je tudi ureditev male telovadnice Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, za kar so bila odobrena razpisna sofinancerska sredstva s strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Letošnji sevniški prvošolci.
M. A.