Srečanje pobratenih šol

Foto: Gimnazija Brežice

Brežice, 10. novembra – Gimnazija Brežice gosti dijake in profesorje pobratene Prve gimnazije iz Kragujevca v Srbiji. Obiski pobratenih šol so že nekaj let stalnica. Nastanjeni so bili pri družinah dijakov, tako je bilo možnosti za druženje še veliko več. Trideset dijakov iz Kragujevca je v minulih dneh bila pri pouku in spoznala našo regijo in državo. Odkrivali  so znamenitosti Brežic, obiskali Svet energije v Krškem in si ogledali brestaniški grad. Sreda je bila namenjena strokovni ekskurziji na Bled in v Ljubljano. Kragujevčane je sprejela tudi brežiška podžupanja Katja Čanžar, ki jih je pozdravila v Viteški dvorani brežiškega gradu. Srečanja bosta šoli nadaljevali tudi v prihodnjih letih.

Gimnazija Brežice