Spremembe sevniškega prostorskega načrta v zaključni fazi

V občini Sevnica so tik pred zaključkom s spremembami občinskega prostorskega načrta. Načrtovano je, da bo sevniški občinski svet že tretje spremembe potrdil do poletja.

 

Izdelovalec sprememb, Ljubljanski urbanistični zavod, je javno razgrnitev osnutka dopolnjenega prostorskega načrta pripravil lani jeseni, nato je dokument potrdil tudi sevniški občinski svet. Trenutno je celotna zadeva v fazi, ko Občina Sevnica čaka na druga mnenja nosilcev urejanja prostora in se usklajuje z njimi. Prejeta mnenja bodo podlaga za obravnavo in končni sprejem dokumenta na občinskem svetu, kar je predvideno do poletja.

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta se nanašajo na celotno območje občine. Razlog za pripravo so bili poleg razvojnih projektov občine in pobud občanov tudi nove strokovne podlage, posegi v območja urejanja državnih prostorskih aktov, spremembe predpisov in splošnih smernic nosilcev urejanja prostora ter uskladitve z dejansko rabo zemljišč in katastrom.

A. M.