Sevniški zdravstveni dom bo težave s parkiranjem reševal s parkirno hišo

V Zdravstvenem domu Sevnica so se odločili, da bodo težave s parkiranjem reševali z lastno parkirno hišo. Stala bo na območju zdajšnjega parkirišča, z njeno gradnjo pa so že začeli.

Gradnja bo stala okoli 300.000 evrov.

Kot pravijo v sevniškem zdravstvenem domu, želijo z omenjeno naložbo celostno rešiti težavo s parkiranjem vozil nujne medicinske pomoči. V pokriti vkopani garaži bo tako prostor za reanimobil, reševalna vozila in preostala vozila za nenujne ter sanitetne prevoze.

V vrhnjem delu novozgrajene dvoetažne stavbe bodo parkirana vozila patronažne in drugih zdravstvenih služb, v njenih prostorih pa bodo uredili tudi depo za odpadke iz zdravstva in komunalne odpadke.

Zaradi gradnje garažne hiše so na območju in v okolici zdravstvenega doma delno spremenili prometno ureditev. Vse uporabnike prometnih površin na območju izvajanja gradbenih del zato prosijo za pozornost in strpnost ter dosledno upoštevanje prometne signalizacije ob spremenjenih prometnih ureditvah v času gradnje.

M. P.